Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Enskilt avlopp

Utanför områden med kommunalt avlopp ska avloppsfrågan lösas genom enskilda eller gemensamma avloppsanläggningar. För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd, för andra räcker det med att göra en anmälan.

  • Du ska alltid söka tillstånd för enskilt avlopp med WC
  • För avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning ska du lämna en anmälan

Information inför din ansökan /anmälan om enskilt avlopp
Riktlinjer för handläggning av små avloppsanläggningar i Älvdalens kommun

Slamtömning
Slam från enskilda brunnar och slutna tankar ska tömmas årligen om det gäller avlopp med ansluten WC och minst vartannat år om det gäller avlopp utan ansluten WC. Slammet hämtas av NODAVA. Kontakta NODAVA för ytterligare information och vad du behöver tänka på för att underlätta hämtningen. Om belastningen är låg och avloppsanläggningen är i fullgott skick kan Samhällsenheten bevilja dispens för förlängt hämtningsintervall.

NODAVAs hemsida
Blankett för din dispensansökan

Inventering och tillsyn
Samhällsenheten kontrollerar genom inventering och tillsyn att fastighetsägare uppfyller lagstiftningens krav.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197