Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Förorenade områden

Om man som ägare eller brukare upptäcker en förorening på fastigheten ska man anmäla detta till samhällsenheten.

Med förorenade områden menas mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ansvarig för efterbehandling av förorenade områden är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövare). Ansvaret för efterbehandling gäller för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969.

Innan en efterbehandlingsåtgärd påbörjas ska en anmälan göras till samhällsenheten.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197