Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Farligt avfall

Egenskaperna för farligt avfall betraktas som farliga för människors hälsa eller miljön. De kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, lysrör, färg- och lackavfall.

Bedriver Du en verksamhet där farligt avfall uppkommer så får du inte själv transportera detta avfall till lämplig destruktionsanläggning. För sådana transporter krävs en entreprenör med tillstånd för transport av farligt avfall. Vissa typer av farligt avfall kan Du dock transportera själv men det krävs då att Du har erhållit tillstånd eller gjort en anmälan om detta hos länsstyrelsen.

Det farliga avfall som trots allt uppstår ska omhändertas på ett sådant sätt inga risker för hälsa och miljö uppstår. Farligt avfall får inte blandas med annat farligt avfall eller annat avfall, utan ska lämnas tydligt märkt och var för sig. Detta för att det säkert ska gå att omhändertaga och destrueras.

Samhällsenheten bedriver tillsyn över transport och slutligt omhändertagande av farligt avfall. Detta ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Tillsynens syfte är att mängden avfall skall minskas och hanteras på rätt sätt.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197