Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Anmälan om verksamhet

För att bedriva vissa verksamheter så krävs en anmälan till samhällsenheten. Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga regleras i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En anmälan ska vara skriftlig och göras i god tid innan åtgärden vidtas. Nedan redovisas några exempel på verksamheter som kräver en anmälan till samhällsenheten.

  • Anläggande av värmepump
  • Krossverksamhet
  • Anläggande av BDT-avlopp
  • Cistern med brandfarlig vara
  • Miljöfarlig verksamhet, t.ex. bensinmack, bilverkstad, motorbana, fiskodling etc 

.

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197