Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Hantering av livsmedel

Alla som säljer livsmedel med ”viss kontinuitet” och ”viss grad av organisation” måste ha registrerat sin livsmedelsanläggning hos samhällsenheten. Blankett för anmälan om registrering finns att ladda ner från blankettskåpet på kommunens hemsida. Sådana livsmedelsverksamheter som kräver registrering får påbörjas tidigast två veckor efter att fullständig anmälan har inkommit till samhällsenheten, såvida inte nämnden beslutat om annat.  

Vid en anmälan om registrering ska minst följande uppgifter finnas med:

 1. Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisations- eller personnummer,
 2. uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas
 3. en beskrivning av verksamhetens art och omfattning
 4. i förekommande fall uppgift om hur länge livsmedelsföretagaren vill ha anläggningen registrerad.

På livsmedelsverkets hemsida www.slv.se finns en hel del information som kan vara bra att känna till i samband med start av livsmedelsverksamhet.

 

Avgift

En avgift tas ut för registreringen motsvarande en timavgift (880 kr fr.o.m. 1 juli 2012).

 

Andra tillstånd

Tänk även på att det kan behövas andra tillstånd och anmälningar i samband med start eller drift av en livsmedelsverksamhet, t.ex:

 • alkoholservering och försäljning av öl
 • gatuförsäljning och uteservering,
 • brandfarliga varor, köldmedier
 • bygglov, VA-anslutning,
 • fettavskiljning, ventilationskontroll, sotning
 • sophämtning, källsortering, farligt avfall
 • returemballage

Webbplatsen verksamt.se innehåller värdefull information om start av företag. Där finns även användbara verktyg för att hitta tillstånd, rådgivare med mera.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197