Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Radon


Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Radon finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Om halten är för hög finns ett antal åtgärder att vidta för att sänka den.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljön, av dessa är 90 procent rökare.  

Radon i bostad
Vill du veta hur höga radonhalterna är i din bostad, kan du via samhällsenheten beställa radonmätningsutrustning. Radonhalten inomhus mäts med hjälp av spårfilmsdosor. För att få ett årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 2 månader, och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober - 30 april). Mätning skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst 2 dosor totalt.

Radon i vatten
Om du har en egen vattentäkt som är borrad, kan det vara bra att låta undersöka radonhalten i dricksvattnet. Provtagning av vatten görs i gastät flaska. 

Radon i mark
Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark man ska bygga på är klassad som högriskmark ur radonsynpunkt, eftersom man då kan bygga radonsäkert från början. Radonmätning i mark görs med markradondetektorer.  

GRÄNS- OCH RIKTVÄRDEN RADONGASHALT  

  • Nya byggnader 200 Bq/m3
  • Befintlig bostad och lokaler som används för allmänna ändamål 200 Bq/m3
  • Dricksvatten, kommunalt, anmärkning 100 Bq/l
  • Dricksvatten, enskilt och kommunalt, otjänligt 1000 Bq/l  

Mer information

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Boverket

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197