Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Talböcker och Legimus

VAD ÄR LEGIMUS?

Legimus är en webbkatalog som drivs av MTM, Myndigheten för Tillgängliga Medier. Därifrån kan du via biblioteket eller egen nedladdning låna talböcker och punktskriftsböcker. De har över 100 000 talböcker och mer än 16 000 punktskriftsböcker.

VAD ÄR TALBÖCKER?

Talböcker är inlästa böcker som görs i ett speciellt format som kallas DAISY. Det innebär att du kan till skillnad från vanliga ljudböcker, bläddra, söka, och sätta bokmärken i talboken. En del talböcker innehåller förutom tal också text så man kan både läsa och lyssna.

VEM FÅR LÅNA TALBÖCKER?

Har man svårigheter att läsa tryckt text har man rätt att låna talböcker. Du behöver inte visa intyg eller på annat sätt bevisa att du har ett läshinder. Synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna till läshandikapp. Även rörelsehinder, neurologisk skada, kronisk eller tillfällig sjukdom eller konvalescens efter sjukdom kan medföra att man behöver låna talböcker.

HUR KAN JAG LÅNA TALBÖCKER?

På alla bibliotek finns talböcker för både barn och vuxna. Du kan även låna DAISY-spelare under kortare perioder. I skolorna är det vanligt att talböcker används för lästräning och för elever med lässvårigheter.

Biblioteket kan köpa önskade titlar, låna dem från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) men även ladda ner och bränna egna talböcker. Detta innebär att du i de flesta fall inte behöver köa för en populär titel.

Du kan även registrera dig för att själv kunna ladda ner talböcker från MTM, så kallad egen nerladdning. Kontakta ditt närmaste bibliotek som hjälper dig med detta.

Studenter med lässvårigheter har möjlighet att låna anpassad kurslitteratur via högskole- eller universitetsbiblioteket, kommunbiblioteket eller direkt från MTM.

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197