Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Naturreservat i Älvdalens kommun


14 nya naturreservat har nu bildats i Älvdalens kommun. Klicka här eller i menyn till vänster för  mer information.

En pilotstudie görs just nu om Drevfjället. Läs mer om det genom att klicka här eller i menyn till vänster.

I Älvdalens kommun finns många naturreservat.

 Klicka här, så kommer du till Länsstyrelsens sida som visar läget fram t o m 2009. Det är 31 områden i skiftande storlek, allt ifrån de stora fjällområdena i norr, till mindre områden som Norra Trollegrav på skjutfältet eller Tangeråsen vid Rämma fäbodar.
Klicka här, så kommer du till en pdf-variant av reservaten.

Med reservatsskyddet blir nu skogarna skyddade under lång tid framöver. Skogsbruket upphör och gamla träd får bli äldre, tillgången på död ved ökar och störningar som vind och brand får påverka bestånden. På så sätt skapas variationsrika skogsmiljöer där naturskogens arter kan få livsrum. De 50 nya reservaten blir ett tillskott till Dalarnas över 200 naturreservat.

- Reservaten bidrar inte bara till att växter och djur får ha kvar sina livsmiljöer, utan de erbjuder också alla besökare spännande och berikande naturupplevelser! säger Jemt Anna Eriksson på naturskyddsfunktionen, Länsstyrelsen Dalarna.
- De nya naturreservaten innebär att markerna får långsiktigt skydd. Naturreservat garanterar just långsiktigheten till skillnad från skogsbrukens egna interna avsättningar, säger Jemt Anna Eriksson på Länsstyrelsen Dalarna.

Hos Naturvårdsverket finns mer  information med kartor och inventeringar gjorda på ovanstående områden samt ett ytterligare stort antal områden inom Älvdalens kommun. Klicka här för att komma dit!

En särskild överenskommelse har gjorts mellan FortV (Fortifikationsveket) och Naturvårdsverket när det handlar om Älvdalens skjutfält. Där framgår bl a:  

"Skyddet innebär att områdena undantas skogsbruk och anläggningar, dock med undantag för sådana ingrepp som är nödvändiga för deras användning som övningsområden. Om användning  för övning upphör ska områdena erbjudas för bildande av naturreservat. Detta har redan skett med ytterligare tre områden i inventeringen.

Exempel på områden som nu fått formaliserat skydd genom överenskommelsen är Marma i Uppland, Skillingaryd i Småland och Revingehed i Skåne. De största områdena ligger i Älvdalens skjutfält i Dalarna."

Klicka här för att se en karta över områdena i Dalarna! 

Klicka här för att läsa beskrivning av varje område i  norra Dalarna! 

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197