Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Tingshuset i Älvdalen, kommunens huvudbibliotek


Tingshuset uppfördes 1912-13 efter ritningar av arkitekten Edw. Dahlbäck från Falun. Byggmästare var J. Eriksson från Stora Tuna. Bygget kostade 75 000 kr inkl möblemang. Huset är uppfört i den nationalromantiska stil, som var vanlig vid sekelskiftet. Planeringen för ett nytt tingshus hade då pågått sedan 1884!

1974 byggdes det om till bibliotek, och har alltsedan dess varit kommunens huvudbibliotek.

Under åren, från 1980 och till dags dato, har ett stort antal försök gjorts att byggnadminnesförklara tingshuset, något som ännu ej skett, beroende på att de ombyggnader som gjorts under åren gjort att huset ej uppfyller kraven: "Länsstyrelsen anser att byggnaden bör skyddas. Huset synes efter ombyggnaden emellertid ej uppfylla de mycket speciella kvalitetskrav som ställs för en byggnadsminnesförklaring enligt lag.

Lämpligen säkerställs byggnaden i stället därför genom reservatsbestämmelse i stadsplan." (Länsstyrelsen beslut 11.392-1408-80, 1985-04-26).

Så sent som 2006 har frågan om byggnadsminnesförklaring väckts än en gång och 2012 blev tingshuset äntligen byggnadsminnesförklarad.

I ett kommunalt protokoll, Kulturnämnden 1980, hänvisar man bl a till följande:

 

"I Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, över Älvdalen, finns Tingshuset upptaget som nr 291. I inventeringen föreslås en byggnadsminnesförklaring av Tingshuset, "utan tvekan"!".

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197