Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Lomkällan - Särna skogsmuseum

 

Vid Lomkällan norr om Särna ligger Särna skogsmuseum med sommarservering. I museet finns förslag på olika intressanta områden i Särna med omnejd att besöka, med fornlämningar, nyckelbiotoper och myrmalmsblästning. Gränslandets kultur- och miljövärden beskrivs. Besökaren får uppleva bygdens natur och kultur och ges en ökad förståelse för naturvärdena i bygden.

I området finns också en bataljonsskans av större modell med bl.a. värn och stridsvagnshinder. Skansen är helt intakt från andra världskriget. (Källor: Broschyrmaterial och DFHF:s årsbok)


Särna fornminnesförening instiftades år 1908 med uppgift att tillvarata och vårda Särna gammelkyrka samt samla och ordna ortens fornsaker. Frågan om hembygdsgård väcktes tidigt, men först 1939 kunde man förvärva lämplig gård, Buskgården i Särnaherden. År 1942 uppläts en tomt vid gammelkyrkan, 1944 flyttades Buskgården och invigningen ägde rum 1946. Föreningen nybildades år 1974.

I samlingarna på Särna gammelgård ingår föremål med dominans för hem och hushåll, jakt och boskapsskötsel i det gamla bondesamhället.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197