Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Särna gammelkyrka


 

Om tillkomsten av den ursprungliga kyrkan är ingenting känt, men 1680 berättades att "kyrckian sielf af trää är uthgammall".

När socknen år 1651 fick egen kyrkoherde aktualiserades frågan om att bygga ny och större kyrka. Ännu 1674 sade sig dock särnaborna "icke wara förmögne dertill". År 1682 kom frågan upp på nytt, men inte förrän Karl XI på nådig begäran beviljat byn tre års skattefrihet kom arbetet igång den 9 juni 1684. Arbetet utfördes av rappa timmermän från Mora och Våmhus, som tre dagar senare hade fullbordat väggarna och därefter avlöstes av särnaborna, varpå kyrkan invigdes den 27 juni. Därefter gick det trögare och först 1697 var bygget fullbordat. 1766 utvidgdades kyrkan med ny sakristia och nytt kor. 1843 vitlimmades kyrkan invändigt och läktarbröstningens alltjämt bevarade apostlamålningar tillkom. Sedan taket eldhärjats 1856 och reparerats nödtorftigt aktualiserades på allvar den nya kyrkan. I den spånklädda tornet sitter numera bara en helt liten klocka. Särna gammelkyrka är nu ett kyrkomuseum, centralt i Särna.

(Källa: H. Ahlberg, Dalarnas kyrkor)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197