Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Lotterier

Ansökan

Det finns två typer av lotteritillstånd att söka. Tillstånd för ett tillfälligt lotteri (paragraf 16 -tillstånd) och Registrering, ett lotteritillstånd för upptill 3 år (paragraf 17 -tillstånd).  Förutsättningen är att sökanden uppfyller kraven i 15 § i lotterilagen. Kom ihåg att söka lotteritillstånd i god tid. Handläggningstiden kan vara upp till en månad.

 

Tillstånd enligt 16 § i lotterilagen

Tillstånd kan sökas för enstaka lotterier och får ges om värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.

 

Registrering enligt 17 § i lotterilagen

Lotterier enligt § 17 kallas registrering och är ett lotteritillstånd på upp till tre år. Registrering passar föreningar som har omfattande lotteriverksamhet. Lotterier enligt § 17 får bara bedrivas inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam och får uppgå till högst 20 prisbasbelopp (Prisbasbeloppet för år 2014 är 44 400:-). En vinst i form av pengar får vara högst ett prisbasbelopp och vinstvärdet ska motsvara minst 35 procent till 50 procent av insatsernas värde. Om en förening uppnår 20 prisbasbelopp innan treårsperioden gått, kan tillstånd sökas enligt § 16.


Med ansökningsblanketten bifogas: 

  • Protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteri och förslag på lotteriföreståndare
  • En kalkyl för lotteriet 
  • Föreningens stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

 

Vad kostar ett lotteritillstånd?
Ett tillstånd (tillfälligt lotteritillstånd) och en registrering (lotteritillstånd för upptill 3 år) kostar 300 kr + kontrollantarvode som uppgår till 3 % av lotteriets omsättning. Lotteriavgiften debiteras i samband med ansökningen av lotteritillståndet och kontrollantarvodet debiteras din förening i samband med lotteriredovisningen.

Lotteriansvarig
Din förening utser en lotteriföreståndare som är ansvarig för lotteriet och som godkänns av kommunen. Lotterikontrollant utses av kommunen.

Lotteriredovisning
Senast den 1 Mars varje år och vid registreringsperiodens slut ska föreningen redovisa sin lotteriverksamhet till kommunen.

 

Här finner du länkar till de olika lotteriblanketter som finns.

Länk till blanketter och e-tjänster för ansökan, registrering, lotteriredovisning samt sammanställning lotteri.

 

Länk till Lotteriinspektionen

Länk till Lotterilagen

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197