Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Sotning

Sotning i Älvdalens kommun

En välsotad skorsten och att elda effektivt förhindrar sotelden. Sotningsverksamheten består av två delar, den ena är rengöring (sotning) som handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen (soteld), den andra är brandskyddskontroll som handlar om att göra en bedömning av förbränningsanordningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Kommunen ansvarar för att dessa båda delar genomförs regelbundet, men den enskilde fastighetsägaren har möjlighet att själv få utföra rengöring (sotning) eller låta någon annan utföra rengöringen (sotningen) efter beviljad dispens inom den egna fastigheten.

 

Vid eldning bildas beläggningar av mer eller mindre brännbart material i förbränningsanordningen och den tillhörande rökkanalen. Det är viktigt att dessa beläggningar inte tillåts bli för tjocka, de kan nämligen antändas av heta brandgaser och leda till att brand uppstår i rökkanalen, så kallad soteld. För att undvika denna typ av problem är det viktigt att rengöring (sotning) sker regelbundet.

 

 

Kommunen är uppdelad i två områden. Södra delen sträcker sig från Blyberg till Trängslet. Den norra delen sträcker sig från Trängslet till Grövelsjön.

 

För de södra kommundelarna ansvarar Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

0250-14500 eller www.dalasot.se.

 

För de norra kommundelarna ansvarar Malung Sälens Sotning & Ventilation AB

0280-12277 eller www.fjallsotarna.se

 

 

Avgifter
Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som Du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.

Vi utför även ventilationsrensning på beställning.

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197