Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Översvämning vid dammbrott

Dammbrott kan leda till en översvämning. Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.

Vad händer om till exempel Trängslet-dammen brister?

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.
Om Trängslet-dammen i Älvdalens kommun skulle brista tar det ungefär 1 timme innan det snabbt stigande vattnet når Åsen och 3 timmar innan vattnet når Älvdalens kyrkby. Om det däremot skulle bli ett dammbrott i den betydligt mindre Åsendammen tar det runt 4 timmar innan vattnet når Älvdalens kyrkby och campingen, då med betydligt lägre vattenstånd.

Hur får man reda på att en damm har gått sönder?

Om ett allvarligt dammbrott sker så varnas allmänheten av signalen VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Om du hör flera 7 sekunder långa tutande signaler med 14 sekunders tystnad emellan betyder det att något allvarligt har hänt. Varningssignalerna låter i 2 minuter. När du hör dem ska du gå inomhus, slå av ventilation, stänga fönster och dörrar samt lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT. Där får du information om vad som hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet.

Observera att fyra gånger om året, första måndagen i månaden klockan 15.00, testas signalen.

Vid en utrymning

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott är det bra om räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt kan få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen. Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där. Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information via radion på Sveriges radio P4 om hur du får hjälp.

Hur vet jag vart min utrymningsstation är?

Alla som bor söder om Trängsletdammen i Älvdalens kommun beger sig till utrymningsstationen Evertsbergs bygdegård och Evertsbergs gamla skola. Du som inte själv kan transportera dig dit, kommer att få hjälp med transport. Mer information om uppsamlingsplatser finns här!

Utrymning av skolor och annan kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till utrymningsstationen.

Övrig information

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas. Telefonnumret till informationscentralen får du i samband med en krissituation via Radio Dalarna-P4, samt på kommunens webbsida, alvdalen.se.

Information finns också på Dalarnas kriswebb.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197