Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Säkerhet och krishantering

Hur väl förberedd är du om du blir drabbad av en kris?
Kriser är något som drabbar de flesta människor någon gång i livet. Det kan vara att man till exempel förlorar en nära anhörig eller drabbas utav en svår sjukdom. Det finns också kriser som drabbar hela samhället, till exempel ett långvarigt elavbrott - vid en sådan kris krävs att alla samarbetar på olika sätt.

Alla har ett ansvar

Den svenska krisberedskapen bygger på att vi alla har ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. I det egna ansvaret innebär det att du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.
Kommuner, landsting och myndigheter ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar.

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och hjälpa till. Samhällets resurser används först och främst för att hjälpa svaga och utsatta i samhället. Till exempel äldre, sjuka eller barn.

För att läsa mer om aktuell krisinformation Kriswebb Dalarna och Krisinformation.se

Det finns en rekommendation från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) att man ska klara sig själv utan samhällets stöd i minst 72 timmar.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197