Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kommun och politik

Lyssna till fullmäktige 2012-11-26

Skip Navigation Links.
01 - Kungörelse.mp3
02 - Upprop.mp3
03 - Val av justerare.mp3
04 - Dagordning för sammanträdet.mp3
05 - Revisorerna har ordet.mp3
06 - Justering av kommunplan 2013, plan 2014-2015.mp3
07 - Allmänhetens frågestund.mp3
08 - Justering av kommunplan 2013, plan 2014-2015.mp3
09 - Älvdalens kommuns skattesats 2013.mp3
10 - Finanspolicy.mp3
11 - Samverkansavtal Mora-Orsa-Älvdalen gällande gemensam nämnd för IS-IT.mp3
12 - Handlingsplan för samisk förvaltningskommun.mp3
13 - Miljö- och byggnämndens begäran om övertagande av tillsyn av Idre avloppsreningsverk.mp3
14 - Miljö- och byggnämndens begäran befrielse från tillsyn enl tobakslagen och lagen om handel med vissa receptbelagda läkemedel.mp3
15 - Ändring av miljö- och byggnämndens och socialnämndens reglemente.mp3
16 - Revidering av miljöavdelningens taxa 2013.mp3
17 - Taxa för tillsyn av folköl, tobakslagen och handel med vissa receptfria läkemedel.mp3
18 - Nya avgifter för servicetillstånd och tillsyn.mp3
19 - Antagande av detaljplan för Älvdalens kyrkby 2-29 mfl.mp3
20 - Antagande av detaljplan för Kåtilla 27-12.mp3
21 - Antagande av detaljplan för Grövelfjäll, Floåsen.mp3
22 - Sammanträdestider 2013.mp3
23 - Avsägande av uppdrag.mp3
24 - Fyllnadsvall av ersättare i kommunstyrelsen.mp3
25 - Fyllnadsvall av ledamot i miljö och byggnämnden.mp3
26 - Fyllnadsval av god man vid lantmäteriförrättningar.mp3
27 - Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen.mp3
28 - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag.mp3
29 - Meddelande.mp3
30 - Medborgarförslag_World_hour_day.mp3

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197