Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kommun och politik

Lyssna på fullmäktige 2010-12-16

Här finns ljudfilerna från Älvdalens kommunfullmäktige torsdag 16/12.

Skip Navigation Links.
01 - 1 Kungörelse.mp3
02 - 2 Upprop.mp3
03 - 3 Val av justerare.mp3
04 - 4 Revisorerna har ordet.mp3
05 - Avtackning av trotjänare.mp3
06 - 5 Ny politisk organisation.mp3
07 - 6 Budget 2011, plan 2012-2013.mp3
08 - Allmänhetens frågestund.mp3
09 - 7 Samverkan i överförmyndarversamhet.mp3
10 - 8 Avveckling av gemensam överförmyndarnämnd.mp3
11 - 9 Option Naturbruksgymnasiet.mp3
12 - 10 Mottagande av ensamkommande barn..mp3
13 - 11Reglemente för partistöd.mp3
14 - 12 Revidering av miljönämndens taxa.mp3
15 - 13 Taxa för socialnämndens tillsyn.mp3
16 - 14 Medborgarförslag om publicering av protokoll.mp3
17 - 14 forts.mp3
18 - 15 Avslutande av motioner.mp3
19 - 16 Ej besvarade motioner.mp3
20 - 17 Sammanträdesplan 2011.mp3
21 - Interpellation.mp3
22 - 18 Val av revisor.mp3
23 - 19 Val av ordf o vise i rev.mp3
24 - 20 Val av överfrmyndare.mp3
25 - 21 Val av ers för överförmyndare.mp3
26 - 22 Val av ledam o ers i valnämnde.mp3
27 - 23 Val av ordf o vice ordf i valnämnden.mp3
28 - 24 Val av ledam o ers i barn- o utbnämnd.mp3
29 - 25 Val av ordf o vice ordf i barn- o utb.mp3
30 - 26 Val av 9 ledamöter o ersättare i socnämnd.mp3
31 - 27 Val av ordförande i socialnämnden.mp3
32 -28 Val ledamöter byggnadsnämnd.mp3
33 - 29 Val av ordf och vice ordf i byggnadsn 33.mp3
34 - 30 Val ledamot o ers i gemensam ITorg.mp3
35 - 31 Val ledamot o ers i gemensam löne-o-ekonomi.mp3
36 - 32 Val av ordf löne_o_ekonomi o ledam gymnnämnd.mp3
37 -33 Val av ers gymnnämnd.mp3
38 -34 Val av ledam o ers gemens social myndigh.mp3
39 -35 Val av 5 ledam o 2 ers NorrDalFast.mp3
40 - 36 Val av ordf o vice ordf NorrDalFast.mp3
41 - 37 Val av lekmannarev o supp NorrDalFast.mp3
42 - 38 Val av ombud bolagsst NorrDalFast.mp3
43 - 39 Val av ledam o ers Nordava o lekmannarev o ers Nordava.mp3
44 - 40 Val ledam o ers ÄlvdVatt o Avfa.mp3
45 - 41 Val av ordf o vice ordf Älv Vatt o Avf.mp3
46 - 42 Val av lekmannarev o suppl Älvd Vatt o Avf.mp3
47 - 43 Val av ombud bolagsst Älvd Vatt o Avf.mp3
48 - 44 Val av ledam o ers Älvd Utbildningscentr.mp3
49 - 45 Val av lekmannarev o supp Älvd Utbildn Centr.mp3
50 - 46 Val av ombud bolagsstäm Älv Utbild Centr.mp3
51 - 47 Val av ombud Älv Jordäg Socknm.mp3
52 - 48 Val av omb Särna Jordäg Socknem.mp3
53 - 49 Val av ombud Idre Jordäg Socknem.mp3
54 - 50 Val av ombud Älvd Fiskev Omr För m m.mp3
55 - 51 Val av repr årsmöte Idre Fjäll m m.mp3
56 - 52 Val av rev ers Stift Idre Fjäll.mp3
57 - 53 Val av ledam Stift Sydsamiskt Center.mp3
58 - 54 Val av ledam Stift Vasaloppsled.mp3
59 - 55 Val av adj ledam o ers Idre Golf.mp3
60 - 56 Val av ledam o ers Nordomsjöns Bro.mp3
61 - 57 Val av rev i Stift Nordomsjöns Bro.mp3
62 - 58 Val av ledam o ers Region Dalarna.mp3
63 - 59 Val av ledam o ers Region Siljan.mp3
64 - 60 Val av nämndemän Mora Tingsr.mp3
65 - 61 Val av Gode Män.mp3
66 - 62 Val av ortsombud.mp3
67 - 63 Val av omb o ers Dalatrafik.mp3
68 - 64 Val av omb Dalabanan.mp3
69 - 65 Val av omb bolagsstäm KommuninvestTrack 69.mp3
70 - 66 Val av ombud Coompanion Dalarna.mp3
71 - 67 Val av ombud FSF AB1.mp3
72 - 68 Avslutning.mp3

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197