Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Resultat och läge

Nedan redovisar vi läget med de förslag och idéer vi fick in då vi genomförde medborgardialogen i visionsarbetet främst sommaren 2015.
Tycker Du att något verkar konstigt eller fel, eller om Du kommer på nya förslag och idéer - kontakta oss gärna.
Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Ärende Status Avdelning Anmärkning
BOENDE      
Bygga bostäder anpassade till unga och äldre Senare Norra Dalarnas Fastighets AB Inga direkta planer för nya och äldre, nya lägenheter byggs och rotation sker inom beståndet
SERVICE      
Bättre skyltning av p-platser vid kommunhuset På gång Norra Dalarnas Fastighets AB Förbättras efter pågående renovering av hus D, laddstolpar monteras
Fler p-platser för besökande Tallbacken På gång Norra Dalarnas Fastighets AB Kommer i samband med skolbygget
Arbete för att återöppna Nordomsjö-bron På gång Kommundirektörens administration Medel avsatta, utförare behövs
Arbeta aktivt och synligt för Fjällporten Särna Klart Kommundirektörens administration Beslut i Ks om att inte ta över Fjällporten
TURISM      
Ny webbplats, kommunicerande På gång Kommundirektörens administration Nytt koncept utarbetas med Mora och Orsa
Etablera/utöka samarbete med Norge Klart Kommundirektörens administration Pågår på flera fronter: SITE, Scandinavian Hartland (?), Gränskommittén
Digitala välkomstskyltar vid infarter, tydlig turistinfo Senare Kommundirektörens administration Stor ekonomisk investering
Turistbyrå, infocenter återuppstår i Särna och finansieras av Idre Turism Senare/oklart Kommundirektörens administration Vi är på väg in i VisitDalarna och avvaktar detta
Underhåll av utsikts- och fågeltorn, bl.a. Mickeltemplet Senare Norra Dalarnas Fastighets AB Åtgärder är inte planerade
VÅRD OCH OMSORG      
Valfrihet inom hemtjänsten Klart Vård- och omsorgsförvaltningen Utreddes 2013/2014, därefter politiskt beslut att inte genomföra
Hemtjänst - Möjlighet till utomhusvistelse samt dusch minst varannan dag Klart Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndsbeslutande insatser, beviljas efter behov, kunden ansöker
Färre personal som alternerar (hos var kund) Utredning Vård- och omsorgsförvaltningen Stor utmaning, förbättringsarbete pågår
Valfri kvalitetstid ? Vård- och omsorgsförvaltningen -
Förnyelse av maträtter, mer smaksättning På gång Vård- och omsorgsförvaltningen Kostchefen ser över matsedlarna under 2017
Varm mat även på helgerna, valfri matleverantör Utreds Vård- och omsorgsförvaltningen Kökens helgbemanning utreds
Äldrevårdcentral, mobil vårdcentral ? Vård- och omsorgsförvaltningen Efterfråga även av den kommunala hemsjukvården. Finns i Smedjebacken
Ta bort stafettläkarna ? Vård- och omsorgsförvaltningen Efterfråga även av den kommunala hemsjukvården. Finns i Smedjebacken
Möjlighet till äldre- och vårdboende på hemort Utreds Vård- och omsorgsförvaltningen Fysiska platser finns, det är en personalkostnadsfråga
Hembesök 75+, broschyr med viktig info ? Vård- och omsorgsförvaltningen Många kommuner har detta, det ligger då inom landstingets verksamhet
Solängsgården, mötesplats Klart Vård- och omsorgsförvaltningen Tre aktiviteter per vecka varav en på helg, lika på alla boendena
Skapa ett äldrecentrum vid Särna äldreboende med boende +55 och trygghetsboende, träffpunkt för alla På gång Vård- och omsorgsförvaltningen Utveckling av Särna äldreboende pågår. Idag finns trygghets-, särskilt- och demensboende samt trivselverksamhet
Demensboende och särskilt boende ? Vård- och omsorgsförvaltningen -
Lokaler, vårdcentral med allt utbud samt uppvärmd bassäng och gym finns (kan verkställas omedelbart Klart    
Lokaler, vårdcentral med allt utbud samt uppvärmd bassäng och gym finns (kan verkställas omedelbart Klart    
KULTUR OCH FRITID      
Aktivitetsagenda in på den nya webbplatsen På gång Kommundirektörens administration Finns redan via VisitIdre
Underhåll av simhallen På gång Norra Dalarnas Fastighets AB Maskinhall inventeras och renoveras löpande
NÄRINGSLIVSSTRATEGI      
Det påbörjade tomtområdet vid Mickeltemplet ska färdigställas och tomterna ska säljas Senare Norra Dalarnas Fastighets AB Försäljningsstrategi finns, prioriteras dock ej i dagsläget
BARN, UNGDOMAR OCH UTBILDNING      
Ungdomens Hus/Fritidsgård fler dagar i veckan Klart Barn- och utbildningsförvaltningen  
Anställ fler specialpedagoger Senare Barn- och utbildningsförvaltningen  
Fler vuxna på lektioner och raster Utreds Barn- och utbildningsförvaltningen  
Fokusera på fritidsliv, hembygdskunskap, låt Älvdalen bli en förebild gällande att vara i naturen Klart Barn- och utbildningsförvaltningen  
Lärare med helårsanställning Klart Barn- och utbildningsförvaltningen  
Läxhjälp fler dagar i veckan På gång Barn- och utbildningsförvaltningen Ej på samtliga enheter
Färre barn per grupp Klart Barn- och utbildningsförvaltningen  
Älvdalska språket i skolan På gång Barn- och utbildningsförvaltningen Endast på förskolan i Älvdalen
Ungdomars möjlighet till gratisresande i kommunen Utreds Barn- och utbildningsförvaltningen  
Återställ högstadiet i Särna ? Barn- och utbildningsförvaltningen Beroende på antalet barn
ÖVRIGT      
Ansökningar och handläggning av EU-bidrag, utökad kompetens Klart Kommundirektörens administration Det har anställts en person för detta
Använd Tingshuset för KF, KS och andra möten Undersöks Kommundirektörens administration Kommer att framgå av Lokalförsörjningsstrategin
Kommunens olika förvaltningar ska innebära service och inte bara myndighetsutövande Klart Kommundirektörens administration Upplevs av förvaltningen att så är fallet
Se över lönesättning. Helhetssyn kräver en övergripande ansvarig På gång Kommundirektörens administration Sker årligen utifrån framtagna och prioriterade kriterier
Kommunledning måste aktivt utöva ledning och styrning ? Kommundirektörens administration Sker då så behövs
Minst en förvaltning och/eller delar av förvaltning/-ar skall lokalisers till Särna ? Kommundirektörens administration Vi är och verkar som en kommun oavsett lokalisering
Kommunledning måste aktivt arbeta för hela kommunen, gentemot landsting, länsstyrelse och olika statliga verk Klart Kommundirektörens administration Sker kontinuerligt
Kommunledning måste visa att man agerar i frågor som berör kommunen, exempelvis angående Särna rehab Klart Kommundirektörens administration Upplever att så är fallet

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197