Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Vision Älvdalens kommun 2020

Älvdalens kommun har stora möjligheter och mycket att erbjuda. Vi behöver en vision för framtiden för att vi ska fortsätta vara den bästa kommunen att:
- växa upp i
- bo och verka i
- åldras med trygghet i

Istället för att bara tro sig veta vad medborgarna vill, beslutade Kommunfullmäktige i mars att tillsätta en fullmäktigeberedning vars första uppgift blev att ta fram en vision för Älvdalens kommun 2020.

Hur ska det se ut med t.ex.
• Boendet
• Kollektivtrafiken
• Jobben
• Skolan
• Barnomsorgen
• Äldreomsorgen
• Sjukvården
• Företagande
• Integrationen
• Kultur och fritid 

Vi ville få kontakt med så många som möjligt för att få höra åsikter, önskemål och idéer. När dessa sedan utvärderats och sammanställts blev de ett styrande dokument som politiker och tjänstemän har att arbeta efter.

Vi kontaktade föreningar, företag, organisationer samt fanns ute på olika evenemang, såväl i Idre och Särna som i Älvdalen för att prata med så många som möjligt.

Du kan även ladda ner vårt informationsblad som pdf
Informationsblad Älvdalens kommun 2020

Vi vill höra din åsikt. Givetvis är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post.

Kontaktuppgifter:

Anneli Qvicker
e-post: alli.q@hotmail.com
tel: 070-458 96 58

Inger Nyberg
e-post: inger.nyberg@alvdalen.se
tel: 070-671 66 58

Lisbeth Mörk-Amnelius
e-post: lisbeth.mork-amnelius@alvdalen.se

Nils-Åke Norman
e-post: nils-ake.norman@alvdalen.se
tel: 070-258 64 71

Rolf Knuts
e-post: rolf_pla@hotmail.com
tel: 076-811 53 99

Stig Olsson
e-post: stig52@telia.com
tel: 076-878 08 76

Åke Näslund
e-post: ake.naslund@alvdalen.se
tel: 070-589 72 39

Följ oss gärna på Facebook

facebook.com/alvdalen2020
 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197