Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Fullmäktigeberedningar och medborgardialoger

Kommunfullmäktige är den instans där de förtroendevalda är direkt valda av medborgarna i en kommun.

Kommunfullmäktige utser i sin tur sedan kommunstyrelse, nämnder och utskott som tar hand om sina respektive ärenden. Nämnderna tar fram underlag och beslutsförslag, som kommunfullmäktige ska ta beslut om och följa upp.

För att göra Kommunfullmäktige mer praktiskt delaktigt kan man införa så kallade fullmäktigeberedningar. Detta gör man inom arbetsområden som är särskilt aktuella. Beredningarna kan vara något år eller mer långvariga.

En stor del av en fullmäktigeberedning går ut på att nå ut till kommunens medborgare. Detta gör man för att ställa frågor och samla in synpunkter genom så kallade medborgardialoger. Med hjälp av synpunkterna samt hjälp från inbjudna sakkunniga jobbar sedan beredningen för att komma fram till ett tydligt mål att sträva mot.

I en fullmäktigeberedning är det viktigt att ha stor bredd vad gäller vilka personer som deltar, även bland de förtroendevalda.
I Älvdalen är det kommunfullmäktiges ordförande som påbörjar och leder arbetet, samt ser till att alla partier i fullmäktige finns representerade i beredningen.
Målet är att jobba så politiskt neutralt som möjligt och vara eniga när man kommer fram till beslut och åtgärd.

Detta arbetssätt började kommunen med under 2015, då med ett visionsarbete. Resultatet och den löpande uppföljningen av arbetet finns bland annat här på webbplatsen.

Våren 2017 startades arbetet med Boende och Kommunikationer. Läs mer!

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197