Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Norra Dalarnas fastighets AB

Styrelse i dotterbolaget Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

Ordförande: Herbert Halvarsson
Vice ordförande: Ulla-Britt Emanuelsson

Ledamöter Parti Kontakt
Ulla-Britt Emanuelsson Socialdemokraterna ullabritt_emanuelsson@hotmail.com
Maria Åslund Socialdemokraterna maria.aslund@alvdalen.se
Daniel Nyström Centerpartiet daniel.nystrom@alvdalen.se
Roland Dahlström Centerpartiet  idrolle@privat.utfors.se
Herbert Halvarsson Socialdemokraterna herbert.h@telia.com
Suppleanter Parti Kontakt
Molly Rolfsson Socialdemokraterna
Lars Olsson Socialdemokraterna  
Edita Pinxter Centerpartiet   edita.pinxter@alvdalen.se
Henrik Skottheim Centerpartiet henrik.skottheim@alvdalen.se
Leif Ekström Socialdemokraterna leif.ekstrom@alvdalen.se

 

 

Revisor för Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag.

Lekmannarevisor Parti Kontakt
Leo Persson Socialdemokraterna leo@projektcenter.se.se
Revisorsuppleant Parti Kontakt
Lennart Hjelm Socialdemokraterna lennart.hjelm@alvdalen.se

 

 

Ägarombud vid bolagsstämmor i dotterbolaget Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag.

Ombud Parti Kontakt
Stig Olsson Socialdemokraterna stig.olsson@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197