Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Älvdalen vatten och avfall AB

Ledamöter och ersättare i ägarbolaget Älvdalen vatten och avfall AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ordförande: Kent Eriksson
Vice ordförande: Jan Spånberg

Ledamöter Parti Kontakt
Kent Eriksson Socialdemokraterna kent.eriksson@nodava.se
Jan-Olov Heed Socialdemokraterna janolofheed@gmail.com
Carl-Arvid Dahlrot Socialdemokraterna carl-arvid.dahlrot@caverion.se
Jan Spånberg Centerpartiet jan.spanberg@nodava.se
Edita Pinxter Centerpartiet edita.pinxter@alvdalen.se
Ersättare Parti Kontakt
Daniel Nyström Centerpartiet daniel.nystrom@alvdalen.se
Tony Persson Socialdemokraterna
Lars Olsson Socialdemokraterna  
Ken Järn Socialdemokraterna ken.jarn@alvdalen.se
Inger Nyberg Centerpartiet inger.nyberg@alvdalen.se

 

 

Lekmannarevisor och revisorsuppleant i ägarbolaget Älvdalen vatten och avfall AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Lekmannarevisor Parti Kontakt
Leo Persson Socialdemokraterna leo@projektcenter.se
Revisionssuppleant Parti Kontakt
Trång Lars Johansson Centerpartiet lars.johansson-trang@alvdalen.se

 

 

Ombud vid bolagsstämmor i ägarbolaget Älvdalen vatten och avfall AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ombud Parti Kontakt
Stig Olsson Socialdemokraterna stig.olsson@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197