Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Mål, uppföljning & statistik

Befolkningsenkät

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, har genomförts årligen sedan 2004. Undersökningen syftar till att visa hur befolkningen mår samt till att följa förändringar i hälsa över tid. Frågorna handlar om hälsa, levnadsvanor, trygghet, sociala relationer, ekonomiska förhållanden och sysselsättning.

Längre ned kan du läsa mer om resultatet i Mora, Älvdalen och Orsa.

Mål för verksamheten
Folkhälsoarbetet har haft följande målområden utifrån prioriteringar av kommunens folkhälsoplan som gäller 2013-2015:

  • Delaktighet och inflytande i samhället 
  • Ekonomisk och social trygghet
  • Barn och Ungas uppväxtvillkor 
  • Fysisk aktivitet 
  • Alkohol/Narkotika/Doping /Tobak

Relaterad information

Hälsa på lika villkor 2014 (pdf-fil)

Senast uppdaterad torsdag 11 april 2016

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197