Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Mottagande av vuxna och familjer

Älvdalens kommun tar emot nyanlända, exempelvis kan det vara så kallade kvotflyktingar, komma från Migrationsverkets anläggningsboende, eller ha flyttat till Älvdalen på egen hand. Gemensamt för alla är att personerna har blivit beviljade uppehållstillstånd.

Kommunen har ett övergripande ansvar för de här personerna under två år, finansierat av statliga pengar. Därefter är tanken att personen ska ha kommit till egen försörjning genom jobb eller studier.

Arbetsförmedlingen har ansvaret för den nyanländes sysselsättning, som ska bestå av SFI (Svenska för invandrare), samt någon annan aktivitet som praktik eller extra studier. Alla nyanlända har en handläggare på Arbetsförmedlingen som hjälper till att lägga upp en plan (etableringsprogrammet)

Kommunens ansvar och uppdrag är att ordna med ett boende vid mottagandet, erbjuda de nyanlända förskola och skola för barn, kontakt med vården, samhällsorientering på hemspråket, hjälp och stöd i kontakter med myndigheter, samt vara ett stöd under de första åren i Älvdalen.

För mer information kontakta integrationssamordnare Annette Bäcker, 0251-312 17, annette.backer@alvdalen.se

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197