Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Flyktingguide/språkvän


Många invandrare och flyktingar saknar kontakter med svenskar men vill gärna ha det. Vill du bli den kontakten?

Tillsammans vill vi underlätta för ömsesidiga utbyten och integration i våra kommuner! Kom och träffas på ett okomplicerat och personligt sätt och berika varandras liv!

Så här går det till:

Du - ensam eller tillsammans med en vän eller din familj - anmäler dig till samordnare eller fyller i blanketten för att bli språkvän och skickar denna till angiven adress (se nedan). Du/ni kommer att erbjudas möjlighet att delta i en endagars utbildning på Stiftsgården i Rättvik tillsammans med andra blivande och aktiva språkvänner.

På samma sätt anmäler du dig/ni er som är nyanländ/a. Du/ni kan anmäla intresse till integrationssamordnare i din kommun eller fylla i och skicka in blanketten för att få en språkvän. Du/ni kommer att erbjudas en utbildning/information för flyktingar och invandrare i kommunen.

Utifrån era önskemål, erfarenheter och intressen matchar och sammanför vi er (kvinna-kvinna, man-man, familj-familj, grupp-grupp). Efter ett första möte tillsammans med projektledaren eller annan ansvarig i din kommun på neutral mark sköter ni kontakten själva på fritiden, så länge och ofta ni vill.

Kontakten är frivillig och bygger på ömsesidig öppenhet, nyfikenhet och respekt.

Efter en tid följer samordnaren upp om ni vill fortsätta eller avbryta kontakten eller möjligtvis få en ny matchning. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella problem hanteras korrekt.

Ni inbjuds tillsammans med andra språkvänner och nyanlända till några tillfällen per år för att dela erfarenheter, glädjeämnen och frågeställningar. Även detta är frivilligt men erbjuder en mötesplats för att träffa andra i samma situation med olika erfarenheter.

Det kan bli en lång kontakt eller kort bekanskap, kanske ni blir vänner. Det går inte att veta om ni inte träffas och prövar att lära känna varandra!

Vem kan vara med?

Nyanlända flyktingar och invandrare som vill träffa svenska och andra redan etablerade människor i det svenska samhället.

Frivilliga (etablerade kommuninvånare) som vill engagera sig för och tillsammans med nyanlända för att stärka deras integration och hjälpa till med deras språkinlärning.

Vem kan bli guide?

Du/ni som vill:

  • träffa människor från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte;
  • bidra direkt och personligen till att nyanlända ska känna sig välkomna och hemma i Älvdalens kommun, i Dalarna och i Sverige;
  • hjälpa någon eller några att träna svenska eller själv öva ett språk;
  • motverka okunskap, fördomar och segregation.

Möt världen i Dalarna och ta tillvara de erfarenheter och personliga resurser som finns framför dig i din Dalakommun.
Integration sker genom att människor möts och skapar personliga kontakter där man ser och inkluderar varandra. Var med och gör skillnad, för nyanlända och för dig själv!

Blankett för intresseanmälan om att bli flyktingguide/språkvän.


Kontakt i Älvdalen:

Fredrik Svensson, Integrationssamordnare
0251-312 17
fredrik.svensson@alvdalen.se

Projektledare:

Anne Kasenene
072-507 12 44
anne.kasenene@orsa.se

www.facebook.com/integrationdalarna

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197