Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Vedspis, kamin eller eldstad

 

Att installera en eldstad, kamin eller vedspis alternativt byta ute en gammal kräver att en anmälan lämnas in till kommunen

Följande situationer kan kräva en anmälan:

- Nyinstallation/utbyte av eldstad

- Byte eller ändring av skorsten (t.ex. installation av insatsrör eller ny rökkanal)

- Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion

- Om bytet medför murningsarbete

- Byte av bränsleslag 

- Installation av spiskassett i en befintlig öppen spis 

Med anmälan bifogas:

•Enkel situationsplan (karta) som visar byggnadernas placering på tomten och i vilken byggnad eldstaden ska finnas.
•Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden i skala 1:100
•Fasadritning som visar rökkanal/skorsten i skala 1:100
•Beskrivning av eldstad och rökkanal, gärna broschyrer eller teknisk beskrivning.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att utröna förutsättningarna för installationen. 
Skorstensfejarnas riksförbund (Länk till annan webbplats, http://www.skorstensfejare.se/)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197