Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Strandskydd

Strandskyddet är till för att allmänhetens friluftsliv ska underlättas och goda livsvillkor för växt- och djurlivet ska bevaras. Det utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet (inom vissa områden gäller 300 meter strandskydd).

Inom strandskyddat är följande förbjudet:

- Bygga ny byggnad

- Ändra byggnad eller byggnads användning

- Förberedelsearbete (t.ex. gräva eller schakta)

- Anläggning elllr anordning som avhåller allmänheten (t.ex. brygga, växthus, anlägga gräsmatta mm.)

- Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur (t.ex. pir, muddring mm.)

 

Om särskilda skäl finns kan kommunen bevilja dispens från strandskyddet.

Söker Du bygglov eller förhandsbesked inom strandskyddat område, kommer
prövning av strandskyddsdispens att ske samtidigt som respektive ärende.

Du ansöker om strandskyddsdispens genom att fylla i en strandskyddsdispensblankett. Alla beslut i ärenden om strandskyddsdispens kan överklagas av Länsstyrelsen.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197