Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Rivningslov & Anmälan

Rivningslov söker du när du ska riva hela eller delar av en byggnad inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område räcker det i de flesta fall med en anmälan.

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Vid rivning av byggnad skall ansökan om rivningslov eller rivningsanmälan 
lämnas in till kommunen, tillsammans:

•Situationsplan med markering av den eller de byggnader som ska rivas
•Om del av byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på byggnadsritningar.
•Rivningsplan.
•Eventuellt anmälan om kontrollansvarig beroende på byggnadens storlek eller art.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197