Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att kommunen gör en bedömning av en tilltänkt byggnadsåtgärd. Även vid fastighetsbildningsärenden används
förhandsbeskedet för att inhämta kommunens bedömning i ärendet.

Exempelvis fritidshus utanför detaljplanelagt område. Tillstånd är bindande vid
prövning av ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet.
Söker Du förhandsbesked för bygglov skall ansökan innehålla:

- Ansökningsblankett, ifylld och underskriven.

- Skalenlig tomtskiss (situationsplan) som visar: Befintliga byggnader, fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, föreslagna nya gränser, tänkte placering av ny byggnad samt planerade vägar.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197