Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuellt

Planritning lägenhet

Sök bygglov innan sommaren!

Tänker du bygga något i sommar som kräver bygglov? Under våren är det många som söker bygglov och för att hinna med alla ansökningar innan semestern behöver Samhällsenheten på Älvdalens kommun få in den så tidigt som möjligt.

Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att:

  • din ansökan är komplett
  • det du vill bygga stämmer med eventuell detaljplan för just ditt område
  • de ritningar du lämnar in är fackmässigt utförda

Tillsammans hjälps vi åt så att byggnaderna i vår kommun blir så funktionella och vackra som möjligt.

När du går i byggtankar, tag kontakt med Samhällsenhetern på Älvdalens kommun så tidigt som möjligt för rådgivning och information. En tidig kontakt ger utrymme för råd och tips och kan spara pengar till följd av mindre behov av revidering.

Länk till Bygga i Älvdalen

 Senast uppdaterad: 2018-02-21

Planprocessen

Ny översiktsplan för Älvdalens kommun

Sedan 2015 har arbetet med en ny, kommunövergripande översiktsplan pågått. Nu har planhandlingarna bedömts färdiga för samråd som förväntas ske under våren 2018. 

Under samrådstiden finns planhandlingarna utställda för allmänheten att ta del av på

  • Kontaktcenter, Älvdalen
  • Biblioteket, Särna
  • Biblioteket, Idre
  • Kommunens hemsida, alvdalen.se

Eventuella synpunkter lämnas till kommunen innan samrådstidens utgång.

Efter samrådet ska planen revideras och inkomna synpunkter bemötas. Allt sammanställs i en samrådsredogörelse där det framgår vilka synpunkter som inkommit och huruvida de har tillgodosetts. Samrådsredogörelsen ingår därefter i handlingarna när planen ställs ut på granskning.

Enligt tidplanen ska den nya översiktsplanen vinna laga kraft i januari 2019.

 Senast uppdaterad: 2018-02-21

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197