Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Nyhetsarkiv

Utställning av detaljplan Idre Golf, Ski & Spa

2008-12-10 08:41 Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av golfbanan med nio nya hål. Parallellt med detta planeras byggande av ett hotell samt avstyckning av ca. 90 tomter.

 

Utökad samrådstid för Idre Golf, Ski och Spa

2008-10-20 12:44 Samrådstiden för detaljplanen Idre Golf, Ski och Spa är förlängd till den 9 november.  

 

Utställning Gördalen

2008-10-17 09:28 Syftet med planen är att utöka nuvarande verksamhet (uthyrning av rum) till att även omfatta camping, husvagnsplatser, fritidshus för uthyrning samt möjliggöra försäljning av tomter för fritidshus. Vidare önskar man bedriva bensinförsäljning, cafe/handel samt småskalig handel. Utställningstiden pågår mellan 20 oktober - 16 november

 

Samråd för Blybergssågen, Blyberg

2008-04-01 20:27 Syftet med planen är att säkerställa nuvarande verksamhet och möjliggöra utbyggnad. Samrådstiden pågår mellan 2 april - 9 maj, 2008

 

Samråd Gördalen

2008-04-01 20:22 Planen syftar till att nuvarande verksamhet (uthyrning av rum) ska kunna utvidgas till att även omfatta camping, husvagnsplatser, fritidshus för uthyrning samt möjliggöra försäljning av tomter för fritidshus. Även småskalig handel, bensinförsäljning och servering ska inrymmas i planen. Samrådstiden pågår mellan 2 april - 9 maj,2008

 

Utställning Dalgatan Syd

2008-03-31 09:07 Syftet med planen är att möjliggöra ombyggnad av befintlig genomfartsled, tillgodose kyrkans behov samt utgöra anpassning till rådande förhållande. Utsällningtid 2 april 2008 - 9 maj 2008.

 

Underrättelse Utställning Grövelsjögården

2008-03-31 09:00 Syftet med planen är att möjliggöra byggnadet av ett 30 tal fritidshus. Utställningstid 2 maj 2008 - 9 maj 2008.

 

Samråd för del av detaljplanen Särnabyn 12:2 m fl

2008-01-31 22:37 Ett förslag till ändring för del av detaljplanen Särnabyn 12:2 m fl är utsänt för samråd. Samrådet pågår från 1 februari till 22 februari.

 

Samråd Blybergssågen

2008-01-31 11:23 Syftet med planen är att säkerställa nuvarande verksamhet och möjliggöra utbyggnad. Samrådstiden pågår mellan 2 april - 9 maj, 2008.

 

Utställning av detaljplan för Blybergssågen

2008-01-31 11:23 Syftet med planen är att säkerställa nuvarande verksamhet och möjliggöra utbyggnad. Utställningstiden är 29 september - 24 oktober 2008.

 

Samråd Gördalen

2008-01-31 11:23 Planen syftar till att nuvarande verksamhet (uthyrning av rum) ska kunna utvidgas till att även omfatta camping, husvagnsplatser, fritidshus för uthyrning samt möjliggöra försäljning av tomter för fritidshus. Även småskalig handel, bensinförsäljning och servering ska inrymmas i planen. Samrådstiden pågår mellan 2 april - 9 maj,2008.

 

Utställning Dalgatan Syd

2008-01-31 11:23 Syftet med planen är att möjliggöra ombyggnad av befintlig genomfartsled, tillgodose kyrkans behov samt utgöra anpassning till rådande förhållande. Utställningtid 2 april 2008 - 9 maj 2008. Klicka på länken ovan för mer information!

 

Utställning Grövelsjögården

2008-01-31 11:23 Syftet med planen är att möjliggöra byggnadet av ett 30 tal fritidshus. Utställningstid 2 maj 2008 - 9 maj 2008.

 

Sök bygglov nu!

2007-10-23 12:32 Om ni skyndar er så tjänar ni massor av pengar.

 

Lediga tomter

2007-10-22 21:42 Dags att bygga hus? Vi har flera lediga tomter som är färdiga att bebyggas.

 

Att bo i Älvdalen

2007-10-22 21:41 I Älvdalens kommun hittar du attraktiva boendemiljöer med närhet till natur och fritidsaktiviteter. Vi erbjuder boende till relativt låg kostnad och oavsett var du väljer att bo är det aldrig långt till naturen, skidåkningen, fisket och andra upplevelser.

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197