Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Riksfärdtjänst

Avgift för riksfärdtjänst skall enligt 8 § Lag om riksfärdtjänst motsvara normala resekostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter. Se Egenavgifter

Skall du resa utanför Dalarnas län kan du ansöka om riksfärdtjänst enligt 5 § Lag om riksfärdtjänst. Ansökan om riksfärdtjänst beviljas normalfallet för varje enskild resa. För att få tillstånd till riksfärdtjänst krävs att man har ett stort och varaktigt funktionshinder som får till följd att man måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Kraven på att få riksfärdtjänst är sålunda högre än för att få tillstånd till färdtjänst.

Du som har ett funktionshinder som gör att du inte kan resa till normala kostnader med allmänna kommunikationer eller utan ledsagare kan få tillstånd till riksfärdtjänst. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan personlig angelägenhet. Du får inte riksfärdtjänst om din resa kan bekostas av det allmänna, t ex staten eller landstinget. Du reser med riksfärdtjänst från en kommun till en annan kommun inom Sverige men utanför Dalarnas län. Inom dalarnas län gäller färdtjänst. Om ditt funktionshinder gör att du har särskilda behov kan du få resa med anpassat fordon (personbil eller specialfordon).

Ansökningsblanketter och information om Färdtjänst och Riksfärdtjänst finns på Region Dalarnas hemsida, eller på Dalatrafiks hemsida (tryck här för att läsa mer).

 Lämna din ansökan till handläggaren i den kommen där du är folkbokförd, senast tre veckor före avresedatum. Vid storhelger måste du vara ute i riktigt god tid, senast fyra veckor innan önskat avresedatum om det ska finnas möjlighet att boka biljetter eller fordon.

Handläggare gör en utredning och bedömer om du får en mer kostnad för resan på grund av ditt funktionshinder. Beslutet på din ansökan meddelas skriftligt. Beslutet kan överklagas.

Endast undantagsfall såsom vid begravning eller besök hos akut sjuk, får ansökan göras senare. Vid speciella omständigheter såsom upprepade likadana resor kan (generellt) tillstånd sökas för viss tid eller visst antal resor. Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Mer information: www.rft.se

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197