Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Häckar och buskage

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. 

Trafiksäkerhet kräver fri sikt i gatukorsningar

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter skall hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På de följande bilderna redovisas den sikt som behövs i några typer av korsningar. Det är tomtägarens ansvar att åstadkomma fri sikt genom de så kallade "sikttrianglarna". Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål ej överskrida höjden 80 cm, mätt från gångbaneytan alternativt körbanan.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten skall du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata skall du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck skall växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet skall kunna läsas.

Fri höjd är minst:
- 3,0 meter för gång- eller cykelväg
- 4,6 meter för körbana

Nyplantering

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.


Relaterad information 

Klipp häcken (pdf-fil)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197