Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Gatubelysning

Det är inte någon lagstadgad skyldighet för kommunen att tillhandahålla belysning. Normalt så är det väghållaren som skall stå för vägbelysningen men kommunen står i stort sett för alla lampor i byarna även om inte kommunen är väghållare.

Vägverket som är väghållare för riks- och länsvägarna bekostar endast belysning där de anser att den har en trafiksäkerhetshöjande effekt och vid busshållsplatser.

I Älvdalens kommun finns ca 2786 st gatulampor varav kommunen ansvarar för 2434 st och Vägverket för 316 st.

Underhållet av gatubelysningen utförs på entreprenad av Infratek.

Felanmälan

Trasig gatubelysning kan felanmälan till kommunens kontaktcenter på telefon 0251-313 00.

Vi är tacksamma om du uppger lyktstolpens ID-nr som du hittar på lyktstolpen. Detta förenklar vår handläggning. Var god att notera numret på lykstolpen och lämna det vid felanmälan!

Riktlinjer

Riktlinjer för gatubelysning (pdf)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197