Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Underhåll gator & vägar


Den kommunala väghållningen omfattar ca 70 km väg, framförallt i tätorterna Älvdalen, Särna och Idre.

Gator och vägar skall underhållas med kompletteringsgrus, dikningsarbeteten, hyvling saltning samt siktröjning. Under vinterhalvåret skall gator och vägar snöröjas och sandas.

Huvuddelen av underhållsarbetet uförs på entreprenad av Maserfrakt.

 

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197