Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Hur beviljas färdtjänst

För färdtjänst krävs ett tillstånd som utfärdas av kommunens färdtjänsthandläggare. Vid utredningen är kommunen skyldig att utreda den som ansöker om färdtjänst uppfyller kraven för att få tillstånd. Utredningen skall belysa funktionshindrets art och omfattning, vilka svårigheter den sökande har att förflytta sig på egen hand och att resa med allmänna kommunikationsmedel samt om det finns behov av ledsagare för att resorna skall kunna genomföras.

I samband med ansökan kan läkarintyg infodras. Den sökande ansvarar själv för att införskaffa och bekosta läkarutlåtande. Ett läkarutlåtande berättigar inte till färdtjänst utan utgår endast en del av beslutsunderlaget.

Bristande tillgång till kommunikationsmedel är inte en grund att bevilja färdtjänst.

Beslutet på ansökan om färdtjänst meddelas skriftligt. Om beslutet går den sökande emot så kan det överklagas.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197