Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Egenavgifter

Egenavgifter fastställs av kommunfullmäktige. Egenavgifter skall erläggas direkt till chaufför i samband med resan. Egen avgiften i Älvdalens kommun är för närvarande enligt tabellen, dock minst 40 kronor per enkelresa. Avgiften gäller även vid samåkning då var och en betalar hel egenavgift.

Väg avstånd i km Vuxen
kronor /enkelresa
Nattrafik* kronor
0 - 10 km 40 80
11 - 20 km 50 100
21 - 30 km 60 120
31 - 50 km 70 140
51 - 70 km 80 160
70 - 90 km 90 180
91 - 100 km 105 210
101 - 125 km 130 260
126 - 150 km 165 330
151 - 175 km 195 390
176 - 200 km 220 440
201 - 225 km 255 510
226 - 250 km 275 550
251 - 275 km 300 600
276 - 300 km 320 640
301 - 350 km 370 740
351 - 400 km 420 840
401 - och längre 455 910

*För resor som påbörjas mellan klockan 23.00 och 04.00.

Barn upp till och med det kalenderår man fyller 16 år betalar halv egenavgift. Barn som reser till och från korttidstillsyn betalar 25 % av egenavgiften för en vuxen. För arbets- och utbildningsresor gäller 50 procent av egenavgiften för en vuxen. Du betalar egenavgiften kontant till föraren innan resans påbörjas.      

Kombinerad resa

Om du gör en kombinerad resa mellan särskild kollektivtrafik (färdtjänst) och linjetrafik med buss betalar du kontant för en zon till föraren av den särskilda kollektivtrafiken som ansluter dig till bussen. Bussresan i detta fall är kostnadsfri. En sådan här kombinerad resa måste beställas hos BC Dalarna, 0774 – 44 00 00 för att få den fria bussresan.

Kontakta Dalatrafiks kundservice på telefon 0771-95 95 95 eller gå in på dalatrafiks hemsida ( www.dalatrafik.se) så får du veta vad zontaxan är.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197