Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Färdtjänst/särskild kollektivtrafik

Personer med funktionshinder som innebär att personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, eller väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel. har rätt till färdtjänst. Förutsättningen är att funktionshindret inte är tillfälligt.

För färdtjänst/särskild kollektivtrafik krävs ett tillstånd som utfärdas av kommunens färdtjänsthandläggare. Tillståndet omfattar inte samhällsbetalda resor, såsom sjukresor, ambulanstransport eller skolskjutsar. Färdtjänsttillståndet kan omfatta ledsagare vid kollektivtrafikresa, samordnad taxi eller transport med specialfordon, och gäller vid resor inom Dalarna.

Ansökningsblanketter och information om Färdtjänst och Riksfärdtjänst finns på Region Dalarnas hemsida, eller på Dalatrafiks hemsida (tryck här för att läsa mer).

Observera att ansökan ska skickas till:

Färdtjänsten Dalarna
Myntgatan 2
791 51 Falun

Beställning av färdtjänst/särskild kollektivtrafiks resor

Resor i färdtjänst/särskild kollektivtrafik ska beställas via beställningscentralen BC Dalarna 0774-44 00 00 (dygnet runt alla dagar). BC Dalarna kan ta emot beställning fjorton dagar före avresa. Har du en viktig tid att passa måste du beställa din resa minst två timmar före önskad avresa. Din resa samordnas ofta med andra beställda resor. Det innebär att du, om ditt funktionshinder så tillåter, måste acceptera samåkning med andra resenärer, liksom avvikelse i resväg och tid.

Om du måste avbeställa din resa ska du göra det så snart som möjligt, dock senast 30 minuter före lovad avresetid. Om du inte avbeställer din resa kan du få betala framkörningsavgift. Avbeställ hos BC Dalarna.

Synpunkter angående resan

Om du har klagomål eller synpunkter på något som rör resan, bemötandet på BC Dalarna eller bemötandet av transportören så är det till Synpunkten du skall vända dig. Synpunktens telefonnummer är 0774-44 00 10, mail: servicetrafik@dalatrafik.se.

För mer information kontakta Färdtjänsten Dalarna.
Telefon: 023- 77 70 40 måndag – fredag kl 10.00 – 12.00
E-post: fardtjansten@regiondalarna.se
Adress: Myntgatan 2, 791 51 Falun

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197