Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Ny Översiktsplan för Älvdalens kommun 2018

Planen har varit ute på samråd under våren och sedan reviderats under sommaren. Nu bedöms den färdig för granskning. Under granskning ställs planen ut igen och allmänheten kan ta del av planhandlingarna och lämna sina synpunkter. Utställning pågår fram till 15:e december. 

Granskning av översiktsplanen samkörs med samråd för den nya VA-planen. Samrådshandlingar VA-plan

Möten under utställningen

Storsätern
måndag 26/11 

19:00-21:00 
Bystugan               

 

Särna
tisdag 27/11

19:00-21:00 
Kyrkbacksgården        

 

Älvdalen
onsdag 28/11 

19:00-21:00 
Hotellet           

 

Idre
torsdag 29/11 

19:00-21:00 
Lodjuret             


Planhandlingar

Klicka på bilderna för att öppna handlingen. 

ÖVERSIKTSPLAN - Är själva huvuddokumentet där planförslag och planeringsförutsättningar m.m. redovisas

Översiktsplan  

 


LIS - Landsbygdsutveckling i strandsnära läge. Här redovisas områden med utökade möjligheter till strandskyddsdispens eller upphävande av strandskyddet.

LIS

 


MKB - Miljökonsekvensbeskrivning. Här uppskattas konsekvenser av planens genomförande. Dessa vägs sedan ur ett miljöperspektiv och jämförs med ett nollalternativ. Med nollalternativ menas att planen inte genomförs alls och allt fortsätter som idag. 

MKB

 


SYDSAMISK SAMMANFATTNING - Översiktsplanen är skriven på svenska, men den finns sammanfattad även på sydsamiska.

TJOHKEHTEHTEME

 


SAMRÅDSREDOGÖRELSE - Här finns alla yttranden som inkom under samrådstiden. Alla yttranden har fått ett bemötande där man antingen tillgodoser synpunkten eller motvierar varför ingen ändring har gjorts. 

Samrådsredogöresle

 


Planhandlingarna finns tillgängliga i fysisk form på:

- Kontaktcenter, Älvdalen

- Biblioteket, Särna

- Kommunhuset, Idre

Synpunkter lämnas skriftligt senast 15:e december till:

Kontaktcenter, Älvdalens kommun 

E-post; kommun@alvdalen.se    Postadress: BOX 100, 796 22 Älvdalen

 


Vill du veta mer om översiktsplanering kan läsa mer på Boverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2018-11-20

OBS! Denna sida tas ned 2018-12-15

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197