Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Planering

Hur bebyggelsen utvecklas i tätorterna och på landsbygden och hur mark- och vattenområden används är frågor som berör alla människor. Användningen och utformningen fastställs genom planläggning.

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen skall "ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras". Planen är inte juridiskt bindande utan vägledande för kommunen och enskilda.

Detaljplan

Detaljplaner reglerar utformninen av ett område mer i detalj, t ex hur bebyggelse, tomtmark, gata, park m.m. skall utformas. Avvägningar mellan allmänna och olika ensilda intressen görs i planen.Detaljplanen är juridiskt bindande och gäller tills den upphövs eller täcks över av en ny detaljplan.

 

Aktuell översiktsplan och pågående detaljplaner finner du till vänster under respektive flik.

Vill du läsa mer om planering kan du göra det på Boverkets hemsida genom att klicka här.

Senast uppdaterad: 2018-03-22

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197