Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Bostadsanpassning

Om du har funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad så kan du söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Bidraget skall ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

 

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Kommunen ger bidrag till handikappsanpassning av permanentbostäder till den som har funktionshinder. Bidraget lämnas till skälig kostnad för åtgärder, som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
Bidraget är inte inkomstprövat.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har en hyres- eller bostadsrättslägenhet. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens godkännande, kommunen kan hjälpa till att begära detta medgivande. Man kan även få bidrag för åtgärder i samband med köp eller byte av bostad, då krävs dock särskilda skäl för att välja en bostad där kostnadskrävande anpassningar är nödvändiga. För att bidraget skall kunna beviljas måste arbetsterapeut intyga att föreslagna åtgärder är medicinskt motiverade.

Vad ges bidrag till?

Bidraget ges för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden som skall anpassas. Med fasta funktioner avses sånt som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.
Exempel på bidragsberättigade åtgärder:

  • Förflytta sig i bostaden
  • Sova och vila
  • Sköta hygienen
  • Laga mat och äta
  • Ta sig in och ur bostaden

Bidraget kan användas för att t ex. ändra eller komplettera badrumsutrustning, specialutrusta köket, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar så att rullstol kan komma fram. Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, hårdgörning av gångväg, hissar m.m.
Åtgärderna får inte utgöra normalt bostadsunderhåll.

Olika funktionshinder

Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla olika handikapp som kräver en anpassning av bostaden t ex. vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis, psykisk utvecklingsstörning m.m.

Ansökan

Ansökan skickas tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut in till fastighetskontoret på kommunen. Intyget skall styrka att de åtgärder som bidraget söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Ansökan för kan hämtas här (pdf 68Kb)

Ansökan skickas till:

Älvdalens kommun
Samhällsenheten/bostadsanpassning
Box 100
796 22 Älvdale
n

För ytterligare information angående bostadsanpassning kontakta:
Chris-Tina Eriksson
Telefon 0251-311 56
E-Post chris-tina.eriksson@alvdalen.se

 

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197