Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Vill du ansluta dig till stadsnätet?

Kolla vilka tjänster du kan få. Klicka här: http://portalen.openuniverse.se/alvdalen/#

Vill du göra en intresseanmälan om anslutning till stadsnätet? Maila in namn, adress och fastighetsbeteckning till:
fiberanslutning@alvdalen.se
e-postadressen följer med på köpet.

Kan man behålla sin mailadress hos Telia, trots att Telia inte finns med som tjänsteleverantör i kommunens stadsnät? Läs svaret längre ner på den här sidan.

22/11 Idre kan börja ansluta sig till fibernätet.

2/8 2016
Äntligen har fiberdragningarna kommit igång i Idre. Läs nedan vad som händer.

15/7 2016
Vecka 30 börjar fibergrävningen i Idre. Många underskrivna avtal har kommit in bland de som gjort intresseanmälan, men många återstår. Hör av er om ni ej fått avtal!  Klicka här för att läsa den senaste information om arbetet.

Här finns också en ungefärlig karta över Idre tätort, (Klicka här!), samt en karta över industriområdet, (klicka här!) hur vi tänker gräva i Idre. Vi arbetar med att kontakta berörda markägare i det fall vi ej följer kommunens vägar och mark.

12/7 2016
Fiberförläggning längs Villavägen m m i norra Kyrkbyn påbörjad. Klicka här för mer information om det.

Kan man behålla sin mailadress hos Telia, trots ........... 
Många har sin e-postadress knuten till Telia, och så länge man har sin ADSL-anslutning via koppartråden hos Telia kommer adressen att fungera. Telia finns dock ej med som tjänsteleverantör i kommunens stadsnät.
För att man inte ska vara bunden till EN leverantör är det därför rekommendabelt att man skaffar sig en oberoende e-postadress, typ gmail eller hotmail.

 

Det finns dock ett sätt att ha kvar sin Telia e-post, men det förutsätter att man har mobilabonnemang hos Telia. Då kan man knyta sin e-postadress till mobilabonnemanget istället, Fungerar precis som tidigare, också i datorn och i Outlook. Kontakta Telias kundtjänst för att få reda på hur det går till.

Det är ju egentligen en fråga som inte har med fiber att göra, över huvud taget, utan beror på hur länge Telia har kvar koppartrådarna där du bor. Man har ju redan börjat ta bort dem. Flötningen blev av med dem för ett par år sedan, fler byar är på G. Läs mer om det här hos Post- och Telestyurelsen: http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/

Sammanfattning: Så länge ADSL finns kvar där du bor kommer du att kunna ha kvar din e-postadress via det nätet. Den dagen koppartråden tas bort kommer du att bli tvungen att agera, för att kunna behålla den. Ett sätt är att knyta den till det mobila nätet i stället, på det sätt jag beskrev.  


17/4 2016
Vid ett möte i Västängs skola på söndagseftermiddagen den 17 april informerades byborna om den möjlighet till fiberanslutning som kommit till stånd tack vare att Väsa by bildat en fiberförening, som ska bygga byanät i sommar, och därmed kommer kommunen att skapa ortssammanbindande nät till byn. Det nätet kommer att gå genom Västäng, vilket alltså skapat möjligheten för fiberanslutning i byn.
Det ortssammanbindande nätet kommer att samförläggas med Ellevio (gamla Fortum), som skall gräva ner luftelledningarna genom Väsa och Västäng i marken i sommar. Visa intresse för anslutning genom att göra en intresseanmälan, se ovan.

Ska man vänta på 5G och strunta i fiberanslutning? Se vad expertisen svarar. Klicka här!

20/1 2016
Vid ett möte med Idre fiberförening den 20/1, där undertecknad också deltog, enades man om att söka anslutning till kommunens stadsnät, Norra Dalarnas Stadsnät, och att påverka kommunen genom att var och en anmäler sitt intresse för fiberanslutning. Intresseanmälningar skickas till fiberanslutning@alvdalen.se. Ange namn, adress och fastighetsbeteckning vid anmälan! Målet är att komma igång med en utbyggnad  Idre, så snabbt som möjligt


12/1 2016
Kort bulletin om läget just nu, i januari 2016, för fibergrävningarna som pågår i Kyrkbyn med omnejd, och läget i resten av kommunen:

Just nu är det uppehåll på grävningarna i Kyrkbyn, men det har varit en händelserik höst och vinter hittills.

Underskrivna avtal kommer in dagligen, intresset för anslutning är över förväntan. Flera tillkommer efter hand som vi närmar oss med maskinerna.

Grävningarna startade i juni månad 2015, på tre fronter, en front i Storbrottsområdet, på Porfyrvägen och på Gamla Näsvägen, och en front i Östängsområdet, på Tranubacksvägen, samt en front på Strandvägen och järnvägsbanken upp till Festins, kombinerad med dikesgrävning.  I huvudsak har det varit Sven-Åke Gustafssons maskiner via Maserfrakt, som utfört grävarbetet, men även en del samförläggning med andra entreprenörer har skett, i samband med elkabelgrävningar, asfaltering och annat.

Porfyrvägen, Gamla Näsvägen, Sandstensvägen, Enstigen, Granstigen, Tallstigen, Diabasvägen, Myrmalmsvägen och större delen av Mässvägen är färdiggrävd, med slang till alla fastigheter, antingen till tomtgräns eller ända fram och in i huset.

I södra delen är grävning färdig på Buskoviusvägen, Tennvägen, Brittgårdsvägen, Bondgårdsvägen, Sytvägen, Lassisvägen, Glädjevägen, Tranubacksvägen, Isakvägen, Getingvägen, Humlevägen, Bivägen, Ubbolsvägen, Ripvägen, Trotvägen och Dalgatan, med slang till alla fastigheter, antingen till tomtgräns eller ända fram och in i huset.

Strandvägen är färdiggrävd, samt den västra sidan av järnvägsbanken upp till Festins bilverkstad, med slang till alla fastigheter, antingen till tomtgräns eller ända fram och in i huset.

Plöjning av fiber i åkern på västra sidan av RV 70 i Mjågen är färdig, för anslutning av reningsverket fastigheterna där och på Solbacken, med slang till alla fastigheter, antingen till tomtgräns eller ända fram och in i huset.

Rör är lagda under Dalgatan vid skolbusshållplatsen, så att vi nu når Trädgårdsvägen, som också är färdiggrävd, med slang till alla fastigheter, antingen till tomtgräns eller ända fram och in i huset.

Jag har ett antal underskrivna avtal längs Villavägen och längst norrut i Kyrkbyn. Planen är att gräva fiberkanalisation i norra Kyrkbyn, så fort tjälen gått ur marken till våren. Då ska också grävas färdigt i Östäng i området Nybolsvägen, Pellvägen, Hassvägen och Gamla Näsvägen, samt Kyrkbacksvägen och Högholsvägen, och det som är kvar av Mässvägen.

Anslutning pågår just nu också av Knuts hyreshus i Kyrkbyn, samt av övriga fastigheter runt ICA-parkeringen. Vi har några kvar på vardera sidan av Dalgatan där också. Kommer! 

Jag har fått många intresseanmälningar från Rot-Holen-Näset-området, och även ett antal underskrivna avtal.

Dalstetvägen och Vagnvägen i Rot-Holen, är färdiggrävda, så där går det också att koppla upp sig inom kort, med slang till alla fastigheter, antingen till tomtgräns eller ända fram och in i huset.

Kan inte säga någon tidsplan för resten av området Rot-Holen-Näset, men fortsätt att påverka grannar att anmäla intresse, så ökar chanserna för en snabb utveckling även där. 

Jag har fått in någon ansökan även från Gåsvarv. Vi kommer dit också, så småningom, men tidplan saknas just nu. Påverka era grannar, så intresset växer. Vi har slang med fiber genom Gåsvarv, och slang från vägen och in till de flesta fastigheter.

Även Brunnsberg och Åsen har börjat höra av sig om intresse. Vi har samförlagt 5-6 km slang med Infratek i Brunnsberg, för att förbereda framtida fiberdragning.

Vi har också samförlagt 8 km slang i Åsen, i samband med elkabelgrävning, för att förbereda inkoppling av Åsen i stadsnätet. Hjälp till att sprida intresset! 

I Idre finns ett stort intresse för anslutning till stadsnätet, Norra Dalarnas Stadsnät, så förberedelser för det är på gång.

Kringdata arbetar för högtryck med fiberblåsning och inkoppling i de områden som färdigställts, så att ni efterhand som det är möjligt ska kunna börja använda den nya tekniken. Mycket viktigt att ni gör eran del av arbetet för att inkopplingen ska gå smidigt! Efterhand som området är färdiggrävt och ni rapporterat att ert arbete är gjort kan jag beställa fiberblåsning av Kringdata!

Jag påminner än en gång om att ni som tecknat avtal om anslutning i Kyrkbyn förbereder var någonstans i eran tomtgräns ni vill att vi ska lämna anslutningsslangen när vi kommer till er.

All uppriven asfalt lagas efter hand, väg för väg. Det är ett väldigt stort projekt som pågår, och marken behöver sätta sig lite grann efter att vi grävt innan det går att återasfaltera.

Jag ber er särskilt uppmärksamma den möjlighet till avbetalning av anslutningskostnaden som nu finns. Läs också hur ni kan hjälpa till att peka ut den lämpligaste punkten på fastigheten för en kommande fiberanslutning.

Kommunen har också skapat ortssammanbindande nät inom kommunen, vilket möjligjort inkoppling av flera byar, där byalag drivit sitt egna fiberprojekt för anslutning av invånarna. Dessa byar är Flötning, Storbo, Storsätern, Lövåsen, Grövelsjön, Särnaheden, Evertsberg, Drevdagen (pågår), Gördalen (pågår), Mörkret (pågår), Nornäs (pågår), Lövnäs (pågår), Tyrinäs (pågår), Hållbovallen (pågår), Bunkris (pågår).

Hör gärna av er med frågor, så svarar jag så gott jag kan.

Jag önskar er en fortsatt trevlig vinter!

23/12 2015
Fiberblåsningen har tagit jullov.
Kringdata sliter med att blåsa in fiber i kvarteren i Älvdalens Kyrkby. Strobrottsområdet är s g s som färdigkopplat, och flertalet som beställt har nu fiberanslutning. Blåsning pågår i Östäng och Mjågen, på Trädgårdsvägen och i Kyrkbyn. Leverans av switchar har blivit försenad, så tyvärr har vi ej uppfyllt målet om antalet uppkopplingar före jul, men arbetet fortsätter direkt i januari. Ni som väntar, ha tålamod. Säg inte upp någon tjänst förrän ni vet att ni är inkopplade. God Jul & Gott Nytt År!

14/8 2015
Fibergrävningen avancerar i Kyrkbyn. Samtidigt pågår grävningar för fullt i norra kommundelen. Bilden är från Strömsildret, där fiberkanalisationen sakta närmar sig Mörkret och Gördalen. Man skulle kunna kalla det för "LJUS ÖVER MÖRKRET"! Vi ber om ursäkt för de olägenheter de boende drabbas av under byggtiden.  

Vill du ansluta dig till Norra Dalarnas Stadsnät?  Maila namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeckning till fiberanslutning@alvdalen.se, så får du mer information om hur det kommer att gå till, samt även ett avtal att fundera över.

17/6 2015. Fibergrävningen pågår för fullt i några kvarter i Älvdalens Kyrkby. Grävarlagen befinner sig nu på Porfyrvägen och på Tranubacksvägen-Tennvägen. Vi ber om ursäkt för de olägenheter de boende drabbas av under byggtiden. Återställningsarbeten med lagning av asfalt m m görs så snart som möjligt.   Vill du vara med? Maila namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeckning till fiberanslutning@alvdalen.se, så får du mer information om hur det kommer att gå till, samt även ett avtal att fundera över.

18/5 2015. Nu har fibergrävningen i Älvdalens Kyrkby startat. I samband med dikesgrävning har nu de första fiberslangarna grävts ned i ett kvarter i Kyrkbyn. Det är Strandvägen vid södra infarten till Älvdalen, som fått de första villaanslutningsslangarna nedgrävda. Vill du vara med? Maila namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeckning till fiberanslutning@alvdalen.se, så får du mer information om hur det kommer att gå till, samt även ett avtal att fundera över.

 

17/4 2015. Efter informationsmötet på biografen den 25 mars om fiber i Älvdalens Kyrkby har intresset för fiberanslutning ökat markant. Dagligen kommer det in underskrivna avtal, och också nya intresseanmälningar. Det står nu helt klart att vi kommer att gräva i Storbrott-området, Kyrkbacken-området, i Östäng, och på några fler ställen i Kyrkbyn i sommar. Passa på, även du! Maila namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeckning till fiberanslutning@alvdalen.se, så får du mer information om hur det kommer att gå till, samt även ett avtal att fundera över.

20/3 2015. I Älvdalens Kyrkby finns nu möjlighet att ansluta sig direkt till stadsnätet, genom den kanalisation som lades i samband med utbyggnaden av fjärrvärme. Ett flertal företag på industriområdet är redan ansluta till fiben.

Boende i Holen och Rot kan också ansluta sig direkt till stadsnätet. genom de förberedelser som gjordes i samband med fiberdragning till Rots skola. Maila namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeckning till fiberanslutning@alvdalen.se, så får du mer information om hur det kommer att gå till, samt även ett avtal att fundera över.

Boende i Gåsvarv kan också, tack vare den fibrering som gjordes längs RV 70, för att koppla ihop Älvdalens kommun med Mora och Orsa kommuner, koppla upp sig direkt i stadsnätet. Utbyggnaden kommer att ske utifrån de intresseanmälningar som kommer in.
Maila namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeckning till fiberanslutning@alvdalen.se, så får du mer information om hur det kommer att gå till, samt även ett avtal att fundera över.

En anslutning direkt in i stadsnätet för privatperson kostar enligt fullmäktigebeslut, 19 900:- inkl moms. För företag kostar det 25 000:- + moms.  Utbyggnaden kommer att ske utifrån prioritering från kommunen, och beror på intresset i respektive område, så se till att visa DITT intresse för fiberanslutning genom att anmäla dig på fiberanslutning@alvdalen.se. Tipsa också grannarna, så kanske det blir din gata som blir först med fiber i villaområdena i Kyrkbyn. 

Läs mer om de projekt som pågår i flera Älvdalsbyar, genom att klicka här!

 Klicka här, så kommer du till den folder som levererats i 600 villabrevlådor i postnummerområde 796 30 och 796 31, och som innehåller mer information.

Läs också mer på http://portalen.openuniverse.se/alvdalen/ 

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197