Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Historik, komplettering ADSL och Edge

I Älvdalens kommun kan du komma åt någon form av datakommunikation med hög kapacitet nästan var du än befinner dig, och välja bland många tjänsteleverantörer.

Tack vare den utbyggnad som startade 2004, i samarbete med Teracom, med ett för Dalarnas kommuner sammanhängande datanät med hög kapacitet (företrädesvis ADSL-teknik), och som under 2006 och 2007 ytterligare byggts ut av Telia (Edgeteknik), och Nordisk Mobiltelefoni (digital teknik i gamla 450-nätet), är tillgången till datakommunikation i Älvdalens kommun nästan heltäckande. Forfarande finns tyvärr några (små) vita fläckar.

I många av byarna i Älvdalens kommun kan du dock välja bland ett femtontal tjänsteleverantörer, dels de 14 leverantörer av bredband som idag finns i Teracoms nät, samt både Telia och Nordisk  Mobiltelefon. 

Prova någon av länkarna nedan för att ta reda på om just du kan få bredband.

Från och med den 1 januari 2009 bryter Teracom ut sin verksamhet inom bredband till ett nytt fristående bolag, Comet Networks AB. Vd för bolaget blir Robert Nilsson. Läs mer genom  att klicka här!

2010 skedde en sammanslagning mellan CSIT och Comet Networks. Det nya namnet är Quadrocom Networks AB.

Tjänsteleverantörer i Quadracoms nät 

Telia bredband

Net1 = Nordisk Mobiltelefon = ICE.NET 

 

Med hjälp av de s k eftersatthetspengarna kunde en komplettering av bredbandsutbyggnaden genomföras i Dalarnas kommuner under 2006 - 2007.

 

Nya ADSL-orter

För Älvdalens kommun medförde det att Telia etablerade bredbandsnoder i Grängesvålen, Kringelfjorden, Lillfjäten och Storfjäten, så att boende på dessa orter via det fasta telefonnätet kunde skaffa sig ADSL-brtedband.

EDGE-teknik

 Vidare etablerade Telia trådlöst bredband, via s k edgeteknik, för att tillgodose byarna Flötningen, Gördalen, Dala-Rånäs  och Foskros.  Denna teknik kan dock inte garantera funktion på samma sätt som via telefonnätet, utan den är väldigt beroende av sikt och höjdförhållanden, vilket också visat sig i t ex byn Flötningen, där det är väldigt beroende av var man befinner sig med sitt modem för att kunna få någon acceptabel kommunikartion. Telia har försökt att avhjälpa detta genom att sektorisera den mast som är riktad mot Flötningen. Detta har hjälp föga. Masten står i Drevdagen. På sama sätt är det tyvärr i byn i Gördalen.

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197