Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Historik, kommunnät och ADSL

Pressmeddelande 031212

Älvdalens kommun väljer Teracom för utbyggnad av stomnätet i Dalarna tillsammans med övriga deltagande kommuner, Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora, Orsa,  Rättvik, Smedjebacken och Säter.

Motiv

Teracom har bedömts bäst uppfylla ställda krav i förfrågningsunderlag och kommunens intentioner i antaget IT-infrastrukturprogram samt statens krav avseende tillgänglighet, kapacitet och konkurrens.

Beslutet

Detta kommer för Älvdalens kommun att innebära att c:a 92% av kommunens innevånare och näringsliv får möjlighet till bredbandsanslutning. Boende i byar inom en radie av c:a 6,5  km runt telestationerna i Blyberg, Gåsvarv, Evertsberg, Älvdalen, Holen, Klitten, Kuntmått, Åsen, Nornäs, Lövnäs, Särna, Särnaheden, Idre, Drevdagen, Sågliden, Storsätern samt  IdreFjäll kommer att ha möjlighet till bredband via ADSL-teknik. Även andra accesstekniker kommer att finnas i näten men ADSL går snabbt att installera, når många och har ett överkomligt pris.

Ekonomi

För Älvdalens del innebär detta ett projekt om c:a 29 Mkr. Älvdalens åtagande för utnyttjande av statsbidragen är c:a 1,4 Mkr fördelat över tidsperioden 2004-2005.

Viktigt att notera är att det inte är kommunen som får statsbidrag och EU-bidrag för att bygga ett kommunalt bredband utan pengarna ska förmedlas som ett stimulansbidrag till leverantören för bredbandsutbyggnaden.

Hela bredbandsutbyggnaden för Dalarna och alla 13 deltagande kommuner innebär en satsning på ca 380 Mkr. Kommunernas kostnad är ca 19 Mkr (5 %) av totala projektkostnaden.

Affären

Bredbandsutbyggnaden utgörs dels av ett stomnät i Dalarna som länkar samman kommunerna och dels av ett kommunalt nät. Tekniskt innebär leveransen omfattande nyförläggning av fiberkabel och vissa sträckor radiolänk.

Utbyggnaden sker med en första lansering hösten 2004 då 50% av hela utbyggnaden för Dalarna levereras. Leveransen avslutas år 2005. Slutgiltig prioritering av utbyggnad blir klar efter tecknandet av avtal under första kvartalet år 2004.

Dalarna får ett stomnät som binder samman huvudorterna i de 13 deltagande kommunerna och 66 mellanliggande orter i ett fibernät. Stomnätet är kopplat till kommunernas orts- och områdesnät. Detta ger ca 450 orter i regionen tillgång till bredband. Täckningsgraden i Dalarna blir i genomsnitt ca 97 %.

Bredbandsnätet i Dalarna kommer att fungerar som ett stadsnät med avståndsoberoende priser och med uppkoppling till nationella nät. Det blir ett öppet och flexibelt nät med möjlighet för alla tjänsteleverantörer med olika tjänsteutbud att finnas i nätet.

Bakgrund Dalarna

I Dalarna har 13 kommuner tillsammans upphandlat utbyggnaden och tillhandahållandet av ett stomnät. Grund för upphandlingen har varit varje kommuns fastställda IT-infrastrukturprogram.

Upphandlingen inleddes i juni 2003. Anbud inkom i september 2003 och därefter har utvärdering och förhandlingar genomförts. Detta arbete har resulterat i att deltagande kommuner gemensamt kommit fram till en rekommendation avseende val av stomnätsleverantör. De 13 deltagande kommunerna har var och en tagit beslut om val av leverantör för respektive kommunprojekt.

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197