Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Bredband, ordlista

Ordlista

 

 

DSL

Distributed Service Logic eller Digital Subscriber Line . (Kallas även xDSL).
En grupp tekniker (mest känd är ADSL) för att överföra stora datamängder över vanliga telefonledningar.

ADSL

Asymmetric DSL. Telekommunikationsrelaterad standard för asymmetrisk trafiköverföring.  En teknik som möjliggör överföring av upp till 8 Mbps på vanlig telefonledning (koppartråd). ADSL sänder över tre olika kanaler, varav den första används för överföring av tal. Den andra nyttjas för trafiken mot dig (nedströms) och den tredje kanalen för sändande trafik från dig (uppströms). Överföringshastigheten ligger på 1-800 Kbps från användaren (uppströms) och 1-8 Mbps till användaren (nedströms). ADSL klarar överföring upp till 7 km.

 

ADSL 2. Innebär en rad förbättringar av ADSL. Den maximala datahastigheten från användaren ökas till omkring 3 Mbps. Maximala datahastigheten till användaren är fortfarande 8 Mbps. På långa avstånd, där ADSL alltid har lägre datahastighet, är hastigheten i ADSL 2 något högre genom att en mycket mindre del av kapaciteten behövs för s k ”headers”, det vill säga de små "etiketter" som sätts på all data som skickas.

 

ADSL +. Skillnaden här är att den maximala datahastigheten till användaren höjs fån 8 Mbps till ca 20 Mbps. Den högre hastigheten får man dock bara upp till två km från telestationen. Tekniken förväntas bli tillgänglig i början på år 2004.

Fiber

Fiberoptik kallas den teknik som går ut på att man istället för att skicka elektriska signaler i en ledning, skickar signaler i form av ljus i en smal glasledning, vilket går mycket fort och ger bra prestanda.
Optofiber. Ljussignaler i en optisk glasfiber kan överföra stora mängder information per tidsenhet till låg kostnad.

 

Radiolänk

Ett trådlöst nät som skickar informationen via radiovågor. En radiolänk är en ersättning för en kabel mellan två punkter (punkt till punkt), som byggs med hjälp av två radiosändare med riktade antenner. För detta används radio-frekvenser i mikrovågsområdet, vilket kräver fri sikt mellan stationerna. Över längre sträckor används en kedja av radiolänkar.

RadioLAN

RadioLAN är en trådlös bredbandsteknik där kommunikationen överförs med radiovågor istället för kabel den sista distributionssträckan fram till kund. RadioLAN är flexibelt och är en lösning som snabbt kan realiseras.
Denna teknik har flera fördelar, bl a att den ger en hög överföringshastighet, är enkel att distribuera och går snabbt att bygga upp. Stora geografiska områden kan täckas till en låg kostnad.

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197