Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Organisationer

Organisationer

Ulum dalska, föreningen för älvdalskans bevarande har sedan år 1984 verkat för att bevara älvdalskan genom att anordna glåmåkwelder ’samtalskvällar’ på älvdalska, kurser i älvdalska, stödja skrivande på och om älvdalskan och uppmärksamma språket i medierna. Med sina 2000 medlemmar är Ulum dalska den största språkliga föreningen i Sverige.

Råðdjärum, Älvdalska språkrådet började sin verksamhet i augusti 2004. Det består av sex ledamöter: Ulla Schütt, Östen Dahl, Gunnar Nyström, Yair Sapir, Lars Steensland och Inga-Britt Petersson.

Som sitt första uppdrag tog Råðdjärum på sig att skapa en enhetlig älvdalsk ortografi. Det har varit ett utmanande arbete, med tanke på skillnader mellan bymålen, olika skrifttraditioner och de komplicerade fonologiska och fonotaktiska dragen, som älvdalskan uppvisar. Den nya ortografin antogs den 20 mars 2005 av Ulum dalska (se Den nya älvdalska ortografin). Samordnare: Yair Sapir

Senast uppdaterad tisdag 15 mars 2016

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197