Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Nej som blev ja

Bild på Mats Blakstad
Mats Blakstad, student vid Oslo universitet låg bakom den ansökan om ISO-kod för älvdalska som nu fått ett mycket positivt svar, trots att det blev ett nej, denna gång.

Ett nej som kan betyda att älvdalska erkänns som språk

Att få ett nej brukar vara negativt och tråkigt. Men det nej som älvdalskan nu fått av en internationell organisation kommer troligen att bli mycket positivt för detta alltmer uppmärksammade språk och kan leda fram till ett erkännader av älvdalskan som ett språk.

Det började med att en student vid universitetet i Oslo ansökte om att älvdalska ska få ett standardiseringsnummer enligt ISO, Internationella standardiseringsorganisationen, liksom tusentals andra språk i världen har fått.

Det var 28-årige Mats Blakstad, född i Falun, som studerar kultur och kommunikation i Oslo och bland annat har arbetat med lokala språk i Togo i Afrika.

- Det behövs en sådan standardiseringskod för att älvdalskan på allvar ska kunna användas vid datakommunikation, berättar han. Ett av hans projekt i studierna var att skicka vykort på många olika språk men när han ville skriva ett på älvdalska gick han bet.

”Normala” människor hade nog ryckt på axlarna och gått vidare. Men när Mats såg att det inte fanns en standardiseringskod för älvdalska, ja då tog han och ansökte om en sådan hos SIL, som är den organisation, med säte i Texas, som bestämmer vilka språk som ska ha en sådan kod.

Tio framstående forskare och Ulum Dalska stödde ansökan med argument och sina namn. Men det fanns motståndare också; det var Anna Westerberg, som är chef för ISOF, den myndighet som yttrar sig för Sverige i språkfrågor. Hon ville absolut inte att älvdalska skulle få en ISO-kod.

Svenska regeringen har ju i 12 år vägrat att vetenskapligt undersöka om inte älvdalskan kan betraktas som ett språk och inte en dialekt. En ISO-kodning skulle vara en sorts ”bakväg” att få en sådan undersökning och göra det betydligt svårare för regeringen att säga nej nästa gång Europarådet uppmanar dem att erkänna älvdalskan som ett språk.

Nyligen kom beslutet frånSiL. Och det blev ett nej, men ett nej som egentligen ser ut att betyda precis tvärtom om man tittar på motiveringarna. Det är dessa motiveringar som är ett stort framsteg för älvdalskan.

SIL skriver i sitt långa svar bland annat att även om det blev avslag denna gång kan resultatet bli ett ja nästa gång man ansöker, beroende bland annat på en omarbetning av standarder för ISO, som pågår just nu.

”Ansökan ger övertygande bevis att älvdalska är ett annat språk än standard-svenska, skriver SIL. Organisationen hänvisar också i sin skrivelse till en masteravhandling av en forskare vid namn Kristine Zach vid universitetet i Wien, där Zach fastslår att älvdalska är ett språk och inte en dialekt.

Mats Blakstad håller med om att SIL:s negativa svar egentligen är positivt och kommer att se till att en ny ansökan skickas in.

- Ja, det är ett bra svar, säger Mats Blakstad.

- De säger ju tydligt att älvdalskan är ett språk och språket är i aktivt bruk i Älvdalen. Sverige borde vara stolta över detta i stället för att motarbeta älvdalskan. MenSiL har gett många icke officiellt erkända språk i världen sina Iso-koder.

Henrik Rosenkvist, lektor vid Göteborgs universitet är en av de forskare som undertecknade ansökan. Han håller med om att man inte ska se så allvarligt på det nekande svaret.

- Jag ser det som en begäran om kompletteringar av ansökan helt enkelt, en tillfällig motgång. - Det är ingen tvekan om att älvdalska kommer att bli godkänt vid nästa ansökan, säger han.

Och om älvdalska får ISO-godkänannde sm ett språk så sker det på rent vetenskapliga grunder. Vilket kan göra det allt svårare för regeringen att fortsätta att säga att det är en dialekt.

Som en kuriositet kan nämnas att facebook-gruppen Älvdalska som minoritetssspråk på söndagen nådde ett medlemsantal på omkring 3 100p ersoner från hela världen och ständigt ökar.

Som en annan kuriositet kan nämnas att Älvdalens kommun i höst planerar att öppna en förskoleavdelning där man bara pratar älvdalska med barnen. Detta för att rädda älvdalska språket från att dö ut.

Text: Björn Rehnström

Gilla oss på Facebook

https://www.facebook.com/groups/dalskum/

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197