Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuellt

Ny bro i Oxberg viktig för järnvägen till Älvdalen


Idéstudien har gjorts av HIMRO AB, Roland Olsson, med hjälp av representanter från Älvdalens kommun, Tåg i Bergslagen, Region Dalarna, Mora kommun, Länsstyrelsen och banverket.

Studien har bekostats av Älvdalens Besparingsskog, Region Dalarna och Älvdalens kommun.

Roland Olsson presenterade studien i ord och bild. Deltagare på mötet var representanter från Banverket, Vägverket, Mora kommun, Älvdalens Besparingsskog, Rindi AB, Weddesågen och Älvdalens kommun.

Det finns ett stort behov inom Älvdalens kommun att kunna säkra järnvägstransporter för befintliga industrier och planerade framtida etableringar.

Läs Roland Olssons presentation från mötet genom att klicka här!

Läs hela studien genom att klicka här!

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197