Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuellt

Kritik mot kommunens tillgänglighet

Älvdalens kommun har deltagit i en undersökning om tillgänglighet. Undersökningen har ingått i ett jämförelseprojekt, där man jämförts med sju andra kommuner.

Undersökningen pekar på en del brister hos kommunen vad beträffar tillgängligheten.

Resultatet av undersökningen har föranlett kommmunen att börja se över sina rutiner när det handlar om att svara i telefon, svara på e-post m m. Det kan handla om sådana enkla saker som att man glömt att koppla in röstsvar på sin telefon när man inte är tillgänglig, eller att inte vara tillräckligt tydlig om vem man är i mailkommunikation med någon som vill ha svar på frågor. Även kommunens hemsida har varit under undersökningens lupp.

Undersökningen bedrevs under oktober och november månad 2007, och naturligtvis utan förvaltningens vetskap. Nu ska en bättring ske på de områden som föranlett kritk.

Läs hela rapporten om "Jämförelseprojektet" genom att klicka här!

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197